Kontakt

Vinko Michael Dodig

predsjednik Kongresa vinko.dodig@gmail.com

Dora Cesarec

potpredsjednica Kongresa dora.cesarec@gmail.com

Dino Žujić

potpredsjednik Kongresa dino.zujic@gmail.com

Emio Halilović

predsjednik Znanstveno-programskog odbora emiogen@gmail.com

Kristijan Lipovac

šef logističke potpore Kongresa kristijan_lipovac@hotmail.com

Vinka Potočki

šef financija Kongresa vinka.potocki@gmail.com

PR tim

PR tim cross.pr@mefhr.org

Međunarodni odnosi:

Ines Trkulja

ines.trkulja@gmail.com
Službeni e-mail: cross.pr@mefhr.org
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3

CROSS17 / 27.4. – 30.4.2022.