FROM SEPTOPLASTY TO RHINOPLASTY - prof. dr. sc. Mislav Gjurić, dr. med.

Znanstveni program 15.04.2022.

Dragi prijatelji CROSS-a, 

iduće u nizu ovogodišnjih predavanja na CROSS-u održat će prof. dr. sc. Mislav Gjurić, dr. med.

Prof. dr. sc. Mislav Gjurić je profesor otorinolaringologije na Friedrich-Alexander-University of Erlagen u Njemačkoj i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Odjela za otorinolaringologiju KBC-a Zagreb i pročelnik otorinolaringološkog odjela Sinteza klinike u Zagrebu. Dr. Gjurić je bivši profesor i potpredsjednik Odjela za otorinolaringologiju pri J.W. Goethe sveučilištu u Frankfurtu u Njemačkoj.

Licencirani je njemački i hrvatski otorinolaringolog, specijaliziran u otoneurologiji i kirurgiji baze lubanje. Jedan je od vodećih stručnjaka u liječenju vestibularnih švanoma i paraganglioma glave i vrata te je držao brojna predavanja u Europi i SAD-u. Kao predvodnik na polju kirurgije lateralne baze lubanje u Hrvatskoj, dr. Gjurić je organizirao i prisustvovao brojnim edukacijama posvećenim kirurgiji temporalne kosti. 

Dodatno polje interesa Dr. Gjurića je endoskopska kirurgija sinusa te je pomogao u njezinu uvođenju u Hrvatsku tako što je organizirao i predsjedovao pri prvoj edukaciji na temu endoskopske kirurgije sinusa u Splitu 1994 godine. Dr. Gjurić je također vrlo aktivan u polju kozmetičke kirurgije, s naglaskom na plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju lica, glave i vrata.

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.