GENDER AFFIRMATION SURGERY - ENT ROLE - Nikolina Čunović, dr. med.

Znanstveni program 20.04.2022.

Dragi prijatelji CROSS-a, 

iduće u nizu zanimljivih i informativnih predavanja na ovogodišnjem CROSS-u održat će Nikolina Čunović, dr. med.

Nikolina Čunović diplomirala je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Rijeci 2013. godine. Za vrijeme studija, bila je aktivni član CroMSIC-a te je sudjelovala u programima razmjene studenata na Charles University u Pragu te na Ufuk University u Ankari. Nakon diplome te završetka staža u KBC-u Rijeka 2014. godine, počela je raditi kao liječnik opće prakse u Domu zdravlja Duga Resa. 
U travnju 2015. godine, započela je specijalizaciju otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata. Za vrijeme specijalizacije 2019. godine, provela je mjesec dana na Karolinska Institutet u Stockholmu u Švedskoj. 
Nakon završetka specijalizacije u rujnu 2020. vratila se u opću bolnicu Ogulin. Trenutno radi kao ORL specijalist u općoj bolnici Ogulin i specijalističkoj bolnici Medico u Rijeci.

CROSS 18 / 25. - 28. travnja, 2023.