VOICE DISORDERS IN CHILDREN - doc. dr. sc. Lana Kovač, dr. med i Ivana Šimić, prof. logopedije

Znanstveni program 18.04.2022.

Dragi prijatelji CROSS-a, 
nastavljamo s najavom predavanja na ovogodišnjem CROSS-u, a iduće će predavanje zajednički održati doc. dr. sc. Lana Kovač, dr. med i Ivana Šimić, prof. logopedije.

Dr. sc. Lana Kovač Bilić je završila Klasičnu gimnaziju u Zagrebu i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala je otorinolaringologiju te subspecijalizirala audiologiju i fonijatriju na Odjelu za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata u KBC-u Zagreb, gdje trenutno radi. Osim toga, predaje kao docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je mnogih poglavlja na temu otorinolaringologije u različitim knjigama i udžbenicima. Pozvana je predavati na mnogim domaćim i internacionalnim kongresima te je autorica 34 IM i CC radova. U njezina specifična polja interesa spadaju bolesti i poremećaji uha, poremećaji glasa, pedijatrijska otorinolaringologija i bolesti nosa i sinusa vezane za poremećaje disanja. Tečno govori engleski, francuski i talijanski.

Ivana Šimić je rođena 24. prosinca 1985. god. Nakon završene Medicinske škole, završila je sestrinstvo na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb. Diplomirala je logopediju na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Upisala je poslijediplomski doktorski studij “Poremećaji jezika, govora i slušanja” 2020. godine, također na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu. 2020. godine dodijeljena joj je titula više asistentice na predmetu Fonijatrija. Mentorica je studentima Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta na studiju logopedije na predmetu Poremećaji glasa II te je predavač i voditelj vježbi na nekoliko studija. Od 2016. je zaposlena na Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb, gdje joj je područje interesa glas. Koautorica je nekoliko znanstvenih i profesionalnih radova u međunarodno recenziranim časopisima. Aktivna je i pasivna sudionica na međunarodnim i profesionalnim kongresima. Članica je Hrvatskog logopedskog društva, Hrvatskog društva za tumore glave i vrata te Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju.

CROSS 18 / 25. - 28. travnja, 2023.