Mjesto održavanja i smještaj

Mjesto održavanja

kongresa

Otvaranje i najveći dio programa bit će održan na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Šalata 3, Zagreb)

Medicinski fakultet

najstariji je medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj. Ta nastavno-znanstvena ustanova organizira i izvodi nastavu dva integrirana (preddiplomski i diplomski) studija medicine (na hrvatskome i ...

Hrvatski institut za istraživanje mozga

je znanstveno‐nastavna podružnica Fakulteta osnovana u svrhu multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja te ustrojavanja, izvođenja i promicanja fakultetske, interfakultetske ...

Smještaj

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

osnovana je 1927. godine, a danas je znanstveno‐nastavna podružnica Fakulteta koja ustrojava, izvodi i promiče nastavu na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima medicine ...

CROSS17 / 27.4. – 30.4.2022.