Partnerski kongresi

Ukoliko biste htjeli surađivati s našim kongresom, slobodno preuzmite naš ugovor o partnerstvu ili ambasadorski ugovor te nas kontaktirajte na kontakt cross.pr@mefhr.org

AIMS 2020 - Lisabon

Vidi više

MIMS - Podgorica

Vidi više

IMEDSCOP

Vidi više

Simpozij Studenata Biološki Usmjerenja 5 – PMF Zagreb

Vidi više

MOSA 2019 – Maastricht

Vidi više

Medicinski Podmladak – Beograd

Vidi više

HITRI - Rijeka

Vidi više

WIMC 15 - Warsaw

Vidi više

GSC Belgrade

Vidi više

EMSA – Macedonia Summer School – Ohrid

Vidi više

BLIMC 2019

Vidi više

ICMS 2020

Vidi više

MEDICS SOMS 2019

Vidi više

SKY MEETING

Vidi više

iMed Conference

Vidi više

Practical Knowledge for Students

Vidi više

Juvenes Pro Medicina 2020

Vidi više

CROSS17 / 27.4. – 30.4.2022.